1. ‘RESPONSIVENESS’ WILL RULE

‘Çabuk cevap vermek’ önemli olacak

  1. MOBILE SEARCH WILL SURPASS DESKTOP

Mobil arama desktop aramaları geçecek

  1. PROGRAMMATIC WILL MOVE BEYOND DIGITAL DISPLAY

Programatik, display reklamların ötesine geçecek

  1. THE INTERNET OF THINGS WILL BECOME A THING

Nesnelerin internete ve birbirine bağlanması gerçek olacak

  1. CROSS-DEVICE TARGETING AT SCALE

Çoklu ekran hedeflemesinin büyük ölçekli yapılması

Emarketer-logo-F596A92C31-seeklogo.com_

Reklamlar