Method Research Company’nin Alışveriş Alışkanlıklarımız ile ilgili yaptığı bir araştırmayı sizinle paylaşmak istedim.

Araştırma sonuçlarına göre;

 •       Türkiye’nin yarısı ne alacağına alışveriş anında karar verirken her iki üründen birini plansız olarak satın alıyor.
 •       Plansız alışverişte kadınlar’ın %48’i giyime; erkeklerin ise %49’u gıda ürünlerine para harcamakta.
 •       A SES grubundaki tüketiciler ise %82 ile kampanyalara en çok önem veren kitle.
 •       Kadınların plansız satın alma davranışı eğitim düzeyi ile birlikte artış gösteriyor %72
 •       Erkeklerin ise plansız satın alma davranışı eğitim düzeyi ile arttıkça geriliyor %45
 •       Dış görünümle ilgili alışverişlerde kadın ve erkekler ortak paydada buluşuyor %58
 •       18-24 Yaş aralığının %54’ü plansız alışveriş yapmakta! Yani her 10 gençten 6 sı plansız alışveriş yapmakta.
 •       Yaş gruplarına bakıldığında yaş arttıkça plansız alışveriş oranı düşüyor
 •       SES Gruplarında ise geliri yüksek A grubu %62 ile en yüksek plansız satın alma oranına sahip.

Ani karar verme sebeplerimiz neler?

 •       Alışverişte planımızın dışına çıkmamızı sağlayan en büyük etken ‘‘Beğeni’’ %33; diğer etkenler ise %32’lik bir pay ile ‘‘Fiyat’’
 •       Kadınların %43’ü ani karar vermelerinde ‘‘Beğeni’’; erkeklerin ise %33’ü ‘‘Fiyat’’ unsurunun etkili olduğunu söylemekte.
 •       A grubunun %87’si plansız alışverişlerinde ‘‘Fiyat Indirimleri’’ni dikkate alıyor.
 • Plansız alışverişten memnun muyuz?

image015

Reklamlar