Coming Soon Green Road Sign with Copy Room Over The Dramatic Clouds and Sky.Belli Şeyler 2015’te de değişmedi. Bunlar Kabullenildi ve Akılda Tutuldu. Peki daha neler olacak?

– Mobil Araştırmalar

Artan günlük akıllı telefon kullanımı ile mobil aramalar ulaşabilecekleri en uç noktaya erişecek. Aramalar(internet) bilgisayardan çok mobil üzerinden gerçekleşecek.

– Programlı Reklam

Ekran ölmüyor, şekil değiştiriyor!

Yeni teknolojiler ile, satın alma modelleri sadece dijitalde değil, geleneksel medya kanallarında da değişecek.

– Çapraz Aygıt Hedeflemesi

Daha yeni başladı, daha gidilecek yol var…

Bu reklamcıların kanal değil, kitle satın almalarını sağlayacak. Kitlelere ulaşma ve cihazlar arası tekrar hedeflemede yardım edecek.

– Nesnelerin İnterneti

Dünya’nın geleceği artık daha da bağlı! Birbirine bağlı ürünler ve hizmetler piyasaya sürülecek.

Bu durum reklamcılara çok kanallı pazarlamayı ve veri mahremiyetini gözeterek daha çok veri toplamayı ve bu verileri daha etkili bir şekilde kullanmayı tekrar düşündürtecek.

– Cevaplanabilirlik

Günümüz tüketicilerinin ihtiyaç ve tepkileri özellikler dijital platformlarda çok daha dinamik. Ve bu durum reklamcıların gerçek zamanlı pazarlamayı hiç olmadığı kadar kabullenmelerini gerektirecek. Markalar hiç olmadıkları kadar esnek olmalı! Ve gerçek zamanlı olarak daha fazla uygun içerik üretmeliler.

Bunlardan başka unutulmaması gerekenler; Video hizmetleri, Sempatik ücretlendirme, Değişimin para birimi, Nezaket geri döner.

– Video Hizmetleri

Pazarlamacılar bu <yeni> çevrimiçi tüketicilerle her zaman ulaşılabilir olarak başa çıkmaya gayret etmeli, mesajlarını daha dost canlısı ve kalpten olacak şekilde hızlandırmalı.

Yeni teknolojiler sayesinde, tüketicilerin ihtiyaçlarını gerçek zamanlı olarak anlayıp hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz.

Müşteriler ne tür iletişimi tercih ederler?

Yüzyüze ve anlık.

İhtiyaç duyulduğunda tüketici deneyimini, marka temsilcileriyle yapılacak webcam etkinleştirilmiş face-time görüşmesiyle artırmak gerekiyor.

– Sempatik ücretlendirme

Tüketiciler markaların onları önemsedikleri hakkındaki iddialarını biliyorlar.

Şimdi ise şirketlerin gerçekten para koyup onlara yardım ettiğini görmek istiyorlar.

Markalar şunları dikkate almalı; Düşünceli ve insancıl olup varolan veri kullanılmalı.

– Değişimin Para Birimi

Müşteriler yeni beceriler, sağlık arayışı, kişisel gelişim ve dahası için büyük bir tutku sahibidirler. Ama <istenen> ve <gerçeklik>arasında büyük bir fark var.

Markalarla bencil (ben-merkezci) bir ilişki yaşamak istemiyorlar.

Markalar şunları dikkate almalı; İçten ve destekleyici olmak ve müşterilerin değer kazanmasını sağlamak.

– Nezaket Geri Döner

Titiz markalar müşterilerini olumlu aksiyonları için ödüllendirmezler .

İyi bir müşteri hizmeti çift şeritli bir cadde gibidir, yani diyebiliriz ki müşteri/marka ilişkileri demokratikleştrilmelidir .

Markalar tüketicilerin dikkatlerini çekebilmek için onlardan anlamlı isteklerde bulunmalılar, çünkü tüm tüketiciler diğerinin tecrübelerinde etkileri olsun isterler.

Hatta, genç kitleler yeni ürünler & hizmetlere erken uyum sağlayanlardır; tüketim şemaları artık yaş, cinsiyet, bölge, gelir, medeni hal vs gibi geleneksel demografik kategoriler ile tanımlanmaz. Tüm pazarlardaki ve her yaştan insanlar kendi kimliklerini her zamankinden daha rahat (özgür) bir şekilde oluşturuyor.

Markalar şunları dikkate almalı; Destek ve cesaret vermek.

Müşteriler ‘iyi insan’ olmak ve yaratıcı atmosfer istiyorlar. Bu unutulmamalı.

Reklamlar